Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Deze website wordt beheerd door Huismerk, een handelsnaam van ROMEO Serviceproviding BV en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62988077. Huismerk slaat alleen jouw persoonsgegevens op die zij nodig heeft om jou van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. Huismerk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder andere door de naleving en verwerking van je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Huismerk verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De informatie die wij gebruiken voor functionele of analytische doeleinden kun je vinden in ons cookiebeleid. Huismerk houdt geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en dergelijke), tenzij je daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt, bijvoorbeeld in het klachtenformulier of als je contact met ons wenst.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Huismerk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://hetnieuweadviseren.nl én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Iedere gebruiker van onze website kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt dit verzoek kenbaar maken aan Huismerk, Postbus 3098, 1620 GB Hoorn (NH) of op privacy@huismerk.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie op je verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden je daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heb je vragen over deze verklaring of over de verwerking van je gegevens, neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 22 mei 2019

Aansluiten bij Huismerk?

Ontvang meer informatie Maak een afspraak